Annons
X
Annons
X

”Försöka kringgå skattehöjning kan bli ett misstag”

Hur ska fåmansbolagen agera utifrån det nya 3:12-förslaget? Niklas Högstedt på Ekonomibolaget manar bolagen att inte göra något förhastat, utan att avvakta med beslut till i höst.

Niklas Högstedt
Niklas Högstedt Foto: Privat

DEBATT | 3:12-REGLER

Nu är det högsäsong för att fatta beslut kring årets utdelningar i och med att 31/12-boksluten börjar bli klara. Ett, i många fall alldeles för enkelt, råd som ges just nu är att återföra alla obeskattade reserver och på vårens bolagsstämmor besluta om utdelning av det som är möjligt. Detta för att komma åt den nuvarande 20-procentiga beskattningen, innan regeringens föreslagna skattehöjning till 25 procent eventuellt träder i kraft. Detta kan visa sig bli ett stort misstag.

En verksamhet med överskottslikviditet och en trygg intjäning framöver kan absolut ta tillfället i akt och utnyttja denna möjlighet – men mitt råd är att avvakta tills vi vet om det nya försämrade förslaget av 3:12-reglerna går igenom eller inte.

Klarar bolaget av likviditetspåfrestningen som ett sådant beslut innebär? Genom att lösa upp befintliga obeskattade reserver utlöses en bolagsbeskattning på 22 procent. Till detta ska sedan läggas likviditetspåfrestningen för själva utdelningen.

Annons
X

Vad har bolaget för framtidsplaner? Är målsättningen att bolaget ska växa så kommer kapital att bindas i exempelvis ökade kundfordringar, ökade kostnader för lager och personal, flytt till större lokaler och andra typer av investeringar. Om likviditeten inte räcker till kan bolaget gå miste om en stor tillväxtpotential.

Hur påverkas bolaget av en försvagad balansräkning? Genom att tömma bolaget på eget kapital kommer nyckeltalen för soliditet och likviditet att försämras kraftigt. Detta kan försämra förutsättningarna att delta i vissa typer av upphandlingar, uppta nya krediter, ingå leasingavtal och dylikt. Motståndskraften mot ett par sämre verksamhetsår minskar – i värsta fall kan bolaget komma på obestånd.

Oavsett vilken situation bolaget befinner sig i är mitt råd att avvakta det extra utdelningsbeslutet till i höst. Eventuell återföring av obeskattade reserver måste dock ske redan i det fastställda bokslutet.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mitt råd är att ta ut den ”normalt” tilltänkta utdelningen under våren 2017. Om det nya förslaget sedan går igenom kan bolaget hålla en extra bolagsstämma innan årsskiftet där beslut tas om en extra utdelning. Denna extra utdelning kan då motsvara det som var tänkt att delas ut under våren 2018, varpå man helt enkelt kan avstå utdelningen under 2018. På så vis har man under kortast möjliga tid påfrestat balansräkningen och inte utsatt verksamheten för onödiga risker.

  Vår bedömning är att det finns stora chanser för att regeringens nya 3:12-förslag trots allt inte går igenom. Och om den eventuella extra utdelningen kan undvikas så sker även fortsatt en uppräkning av det sparade utdelningsutrymmet.

  Niklas Högstedt

  skatterådgivare och delägare i Ekonomibolaget i Sverige AB – ett företag som ger företagare råd

  Annons
  Annons
  X

  Niklas Högstedt

  Foto: Privat Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X