Forsmark läcker cesium

Under strecket
Publicerad
Annons

Radioaktivt cesium från kärnkraftverket i Forsmark läcker ut i grundvattnet. Statens strålskyddsinstitut, SSI, kräver att saken åtgärdas. Troligtvis har plåttunnor som innehåller slutförvaringsavfall rostat och börjat läcka. Halterna av cesium ligger långt under tillåtna värden. Svensk kärnbränslehantering, SKB, i Forsmark rapporterade direkt till SSI och lovar nu att sätta upp ett tak över tunnorna.
Josef el Mahdi

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons