Annons

Förslaget straffar de med lägre inkomster

Björn Tarras-Wahlbergs förslag till skatteförändringar innebär ensidiga skattesänkningar av drakoniska mått för de med högst inkomster medan låg- och medelinkomsttagare får höjda skatter. Detta är helt orimligt! skriver Fredrik Schulte (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Höjda eller sänkta skatter är en fråga som engagerar många, men få intresserar sig för teknisk skattepolitik. Det är dock ett område där det gamla ordspråket ”djävulen sitter i detaljerna” gör sig tydligt gällande. Björn Tarras-Wahlbergs inlägg på Brännpunkt
25/12 illustrerar problemet med att i svepande ordalag argumentera för att förenkla och sänka skatterna.

Att ta bort jobbskatteavdraget och istället sänka kommunalskatten för alla till 25 procent som han föreslår vid sidan av att helt ta bort den statliga inkomstskatten skulle innebära skattehöjningar med nästan en tredjedel av det senaste jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare (då bortser vi dessutom från vad det innebär för det kommunala självstyret och att Tarras-Wahlberg använder gamla siffror som gör att han missar en dryga 20 miljarder i inkomstbortfall för statens finanser). För höginkomsttagaren som tjänar 100000 kronor i månaden handlar det däremot om en skattesänkning på nästan 6000 kronor per månad. Lägger vi till slopad statlig inkomstskatt talar vi om en skattesänkning på drygt 21000 kronor i månaden räknat på en genomsnittlig kommunalskatt.

Annons
Annons
Annons