Annons
X
Annons
X

Förslaget straffar de med lägre inkomster

Björn Tarras-Wahlbergs förslag till skatteförändringar innebär ensidiga skattesänkningar av drakoniska mått för de med högst inkomster medan låg- och medelinkomsttagare får höjda skatter. Detta är helt orimligt! skriver Fredrik Schulte (M) i en replik.

REPLIK | PLATT SKATT

Tarras-Wahlbergs förslag skulle innebära skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare.
Fredrik Schulte

Höjda eller sänkta skatter är en fråga som engagerar många, men få intresserar sig för teknisk skattepolitik. Det är dock ett område där det gamla ordspråket ”djävulen sitter i detaljerna” gör sig tydligt gällande. Björn Tarras-Wahlbergs inlägg på Brännpunkt
25/12 illustrerar problemet med att i svepande ordalag argumentera för att förenkla och sänka skatterna.

Att ta bort jobbskatteavdraget och istället sänka kommunalskatten för alla till 25 procent som han föreslår vid sidan av att helt ta bort den statliga inkomstskatten skulle innebära skattehöjningar med nästan en tredjedel av det senaste jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare (då bortser vi dessutom från vad det innebär för det kommunala självstyret och att Tarras-Wahlberg använder gamla siffror som gör att han missar en dryga 20 miljarder i inkomstbortfall för statens finanser). För höginkomsttagaren som tjänar 100000 kronor i månaden handlar det däremot om en skattesänkning på nästan 6000 kronor per månad. Lägger vi till slopad statlig inkomstskatt talar vi om en skattesänkning på drygt 21000 kronor i månaden räknat på en genomsnittlig kommunalskatt.

Annons
X

Att samtidigt höja skatten för servitrisen, vårdbiträdet och butikssäljaren är helt orimligt. Få om någon politiker som ska uppbära folkets förtroende skulle – med rätta – ta sig an Tarras-Wahlbergs kamp.

Svenska skatter är fortfarande höga och behöver tas ned, men att tro att det enda stora samhällsproblemet är att de absolut högsta inkomstskiktens skatter är för höga är att ha liten förståelse för de strukturella problemen på svensk arbetsmarknad.

Jag håller med om att marginalskatterna måste sänkas och att brytpunkten för den statliga inkomstskatten bör höjas. Det är viktiga skattereformer för att öka produktiviteten och tillväxten så att levnadsstandarden i vårt land förbättras på sikt. Att som Socialdemokraterna argumentera för att gymnasielärare och gruvarbetare är höginkomsttagare är verklighetsfrånvänt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att däremot inte se att låg- och medelinkomsttagares skattenivåer fortfarande är så pass höga att de får effekter på den så kallade extensiva marginalen, det vill säga får människor att stanna kvar i bidrag snarare än söka sig till arbetsmarknaden är att blunda för självklarheter i ekonomisk teori och den viktigaste sysselsättningsutmaningen. Inte minst är det orättvist att sänka höginkomsttagares skatter till Västeuropas lägsta samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fortfarande är fast i ett högskattesamhället och därtill får sina skatter höjda.

  Istället är ett femte jobbskattravdrag det mest angelägna tillsammans med ett förstärkt jobbskatteavdrag för unga (vilket vore den effektivaste åtgärden mot ungdomsarbetslösheten).

  FREDRIK SCHULTE (M)

  riksdagsledamot i skatteutskottet med ansvar för inkomstskattefrågor

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X