Inger Enkvist:Förslaget om lärar­utbildningen saknar ambition

Foto: Fredrik Varfjell / TT

Den föreslagna reformen av lärarutbildningen binder upp landet för lång tid med personer med svag meritering som formellt kommer att ha lärarbehörighet. Det borde gå en rysning genom hela den svenska befolkningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett förslag till reform av lärarutbildningen lades fram av regeringens utredare för en dryg vecka sedan. Det sägs utan omsvep att förslaget har beställts av två skäl: det råder stor och tilltagande lärarbrist och en reform av lärarutbildningen ingår i januariavtalet med Liberalerna och Centerpartiet. Avsikten är alltså inte egentligen att reformera lärarutbildningen utan att avvärja en möjlig politisk kris.

Utredningen är ett färdigt författningsförslag som tänks införas den 1 augusti 2021. Det föreslås i klarspråk större flexibilitet när det gäller de redan låga kraven på behörighet för att komma in på lärarutbildning. Redan titeln ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” (U2021/00301) stryker under att förslaget är motsägelsefullt. Att ta in lågmeriterade personer i lärarutbildning för att täcka bristen sänker kvaliteten i både lärarutbildningen och skolväsendet. Det binder upp landet för lång tid med personer med svag meritering som formellt kommer att ha lärarbehörighet. Det borde gå en rysning genom hela den svenska befolkningen.

Annons
Annons
Annons