”Förslaget att införa miljözoner är extremt”

Orimliga utgifter för Sveriges bilägare blir den tydligaste konsekvensen av det extrema förslaget om miljözoner som Transportstyrelsen lagt fram. Personbilstrafiken är i dag det enda transportslag som betalar sina kostnader och mer än dubbelt därtill, skriver Fredrik Daveby och Carl Zeidlitz, Motormännens Riksförbund.

Under strecket
Publicerad
Oslo stad förbjöd dieselbilar under en dag i mitten av januari 2017. Det var ett tillfälligt förbud för en drabbad zon, men det skickade tydliga signaler, skriver artikelförfattarna.

Oslo stad förbjöd dieselbilar under en dag i mitten av januari 2017. Det var ett tillfälligt förbud för en drabbad zon, men det skickade tydliga signaler, skriver artikelförfattarna.

Foto: Erik Johansen/TT
Fredrik Daveby och Carl Zeidlitz, Motormännens Riksförbund

Fredrik Daveby och Carl Zeidlitz, Motormännens Riksförbund

Foto: Pressbilder
Annons

Transportstyrelsens förslag till miljö­zoner för personbilar och lätta lastbilar kommer att drabba hundratusentals hushåll i landets städer mycket hårt när deras bilar med kort varsel förbjuds inom stora områden. Trots det mycket viktiga målet, att sänka halterna av hälsofarliga avgaser, partiklar och buller i gatumiljöer, bör varje informerad läsare av förslaget nu rimligen känna sig djupt bekymrad över konsekvenserna. Visst kommer avgashalterna att sjunka utmed vissa gator, men inte i mycket högre takt än de ändå hade gjort när fordonsflottan förnyas naturligt. Enligt utredningens egna slutsatser ger den föreslagna miljözonen i Stockholm minimal effekt efter år 2025.

Annons
Annons
Annons