Annons

”Förslagen rår inte på extremisternas skolor”

Roger Haddad, Liberalerna.
Roger Haddad, Liberalerna. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi välkomnar att vårt förslag om etableringsstopp för konfessionella skolor snart kan bli verklighet. Men de aviserade förslagen kommer inte åt extremisterna som driver skolor, skriver Roger Haddad (L).

Under strecket
Publicerad

Liberalernas förslag om ett etableringsstopp för nya konfessionella skolor har nu utretts och presenterats. Det har varit möjligt tack vare vår förhandling inom ramen för januariavtalet. Under den föregående mandatperioden presenterade inte S-MP-regeringen några skarpa åtgärder på denna punkt. En förklaring är att regeringspartierna har helt olika syn på vad som behöver göras. Liberalerna menar att alla elever ska ha tillgång till en allsidig och objektiv undervisning, utan religiös påverkan.

Det är uppenbart att flera konfessionella skolor inte har följt skollagen fullt ut när det gäller regeln att det ska vara frivilligt för elever att delta i moment, exempelvis vid morgonbön och samlingar av konfessionell art. Det har också förekommit konfessionella inslag i undervisningen, vilket inte är tillåtet, inte ens om skolan har tillstånd att bedriva en verksamhet med konfessionell inriktning. Bakgrunden till detta är att det är inom ramen för utbildningen, inte själva undervisningen, som detta är tillåtet. Utöver detta har det funnits skolor som i sitt arbete direkt motverkat jämställdhetsarbetet i synen på pojkar och flickor – men också lärare som uttalat sig homofobiskt eller undervisat på ett sätt som helt saknar stöd i vetenskapen.

Annons
Annons
Annons