”Förslagen kan skada medicinsk forskning”

Foto: Jan Haas/DPA/TT

Betänkandet från Styr- och resursutredningen förordar reformer med potentiellt starkt negativa konsekvenser för forskningen kring medicin och vård. Vår slutsats är att betänkandet i väsentliga delar måste avvisas, skriver dekaner från landets samtliga medicinska fakulteter.

Under strecket
Publicerad
Annons

Styr- och resursutredningen (Strut) har nyligen presenterat sitt betänkande avseende hur svenska universitet och högskolor i framtiden ska styras. Som dekaner för landets samtliga medicinska fakulteter är vi angelägna om att svensk medicinsk forskning bevarar sin starka internationella position. Vi är också ivriga att medverka till realiserandet av regeringens högt ställda ambitioner inom life science-området, vilka är av stor potentiell betydelse för den medicinska forskningen, för svensk hälso- och sjukvård och för svensk tillväxt. Tyvärr ser vi dock inte att Strut-utredningen redovisar några lösningar på de specifika utmaningar som den medicinska forskningen står inför. I stället befarar vi att de lagda förslagen kan komma att skada svensk forskning och utbildning inom området medicin och hälsa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons