Annons
X
Annons
X

Förslag till nya kostråd upprör mjölkbönder

Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd om mjölk får mejeribranschen att gå i taket. Både LRF Mjölk och Arla menar att det är oacceptabelt att begränsa mjölkdrickandet utan att redovisa hur konsumenterna i fortsättningen ska kunna få i sig tillräckligt med kalcium – och därmed undvika näringsbrist.

Mjölkkrisen
[object Object]
Mjölkkor i Kungsbacka. Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd upprör svenska mjölkbönder. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Det är bistra tider för landets mjölkbönder som redan pressas av låga marknadspriser. I Livsmedelsverkets förslag till nya miljöanpassade kostråd som lämnades i november ingår dessutom en rekommendation om att begränsa konsumtionen av mejeriprodukter till 2–5 dl om dagen.

Rådet finns inte med i den kortversion som riktas till allmänheten, men väl i det bakgrundsmaterial som vänder sig till dietister och kostplanerare inom alla områden.

En mängd på 2–5 dl om dagen beskrivs där som tillräcklig för att täcka behovet av näringsämnen ”beroende på kostens sammansättning i övrigt”.

Annons
X

LRF Mjölk har i sitt remissvar räknat ut att en vuxen person måste äta 500 gram grönkål om dagen, eller 900 gram spenat, för att täcka sitt behov av kalcium. ”2 dl kräver mycket stor kunskap och extrem kosthållning för att inte få näringsbrist”, tillägger LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

– Vi har begärt att få se de näringsberäkningar som nämns i förslaget och som påstås ligga till grund för rekommendationen men fått beskedet att man just nu håller på att ta fram dem, säger Helena Lindmark-Månsson, expert på nutrition vid LRF Mjölk.

– Det gör att vi blir oroliga över att rådet inte bygger på stabil vetenskaplig grund och att konsumenter kan riskera att inte nå upp till rekommenderat intag av flera näringsämnen. Det här vänder sig till barn från två år och uppåt. Utan ordentligt underlag kan vi inte göra ett ordentligt remissvar och då borde man hellre ha väntat, säger Helena Lindmark-Månsson.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Livsmedelsverket motiverar rådet med att kor släpper ut metangas som är en aggressiv klimatgas, och pekar också på att dagens animalieproduktion i ett globalt perspektiv minskar den biologiska mångfalden och leder till ökad användning av växtskyddsmedel genom att naturmarker används till odling av bland annat soja för foder.

  Enligt LRF Mjölk är dock användningen av importerat sojafoder på väg att helt fasas ut, och men betonar också att betande djur bidrar till andra miljömål som öppna landskap.

  Även Arla reagerar i sitt remissvar starkt emot rådet att dricka mindre mjölk och varnar för att förslaget kan utgöra en hälsofara genom att äventyra intaget av kalcium. Arla menar att det är ”oacceptabelt” att nödvändig bakgrundsinformation saknas.

  – LRF Mjölk representerar hela mejeribranschen och vi stöttar dem helt, säger Claes Henriksson som är presschef på Arla.

  Både Arla och LRF Mjölk saknar en diskussion kring den avvägning som behöver göras mellan näringsinnehåll och miljöpåverkan, och tycker att mjölken inte kan jämställas med sockerproduktion där det sker en miljöpåverkan ”utan någon näringsmässig vinst”.

  Även Jordbruksverket vädrar missnöje. Myndigheten menar att kortversionens råd att växla till magra mejeriprodukter är väl avvägd, men skulle ”gärna se samma nyanser i bakgrundstexten”.

  – När det gäller miljön så tycker vi att man kan hitta en bättre avvägning mellan miljö- och klimatmål när man bedömer mejeriproduktionen, säger Katarina Johansson som har skrivit Jordbruksverkets remissvar.

  **Kritiken delas dock inte **av alla. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ställer sig exempelvis positiv till texten som tar upp mejeriprodukter, och är i likhet med flertalet remissinstanser positivt till initiativet att ta fram miljöanpassade kostråd.

  SvD har sökt Åsa Brugård Konde som är nutritionist på Livsmedelsverket och ansvarig för arbetet med att ta fram de nya kostråden. Hon avböjde dock att kommentera under onsdagen.

  – Arbetet med att gå igenom remissvaren har inletts och pågår för fullt men de har inte hunnit titta på de här frågorna ännu. Innan Åsa gjort det avböjer hon att kommentera, säger Torbjörn Albert på Livsmedelsverkets kommunikationsavdelning.

  Annons
  Annons
  X

  Mjölkkor i Kungsbacka. Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd upprör svenska mjölkbönder.

  Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X