Annons

Förslag som ensidigt gagnar egna spel

Under strecket
Publicerad

**Ordförandena i Svensk Galopp **Hans Hansson respektive Svensk Travsport Hans Ljungkvist efterlyser på Brännpunkt 6/4 snabba lösningar på den sedan länge havererade spelpolitiken. De båda förbunden har sedan några år tillbaka anslutit sig till idén att Sverige bör införa ett licenssystem för spel. Det är samma uppfattning som vi själva har, liksom regeringen och åtminstone sex av åtta riksdagspartier. Gott så.

Mer bekymmersamt blir det när de båda förbunden efterlyser en quick fix i väntan på den efterlängtade och nödvändiga omregleringen. Det är en quick fix som måhända skulle stärka Svensk Galopps och Svensk Travsports ställning, men som samtidigt skulle förstärka den anomali som idag råder på svensk spelmarknad. För den som vill medverka i en omreglering av spelmarknaden är det viktigt att ens egna förslag inte ensidigt gagnar det egna fögderiet på bekostnad av allmänintresset.

Annons
Annons
Annons