Förslag på krisinstans hos UD

Sverige behöver en central krisledningsgrupp placerad nära statsministern. Den ska fungera som den politiska ledningens larmklocka vid kriser både inom och utom landets gränser.

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter tsunamin i Asien tillsattes en katastrofkommission som dels ska granska hur regeringen, regeringskansliet och myndigheterna agerade, dels komma med förslag på hur krishanteringen ska förbättras.
I kommissionen ingår flera expertgrupper. I går presenterade den som har till uppdrag att hitta förbättringar inom utrikesförvaltningen sina förslag och slutsatser.

– Den första är att det svenska systemet för krishantering inte har fungerat som man hade önskat. Det behövs nya grepp och nya rutiner, säger före detta ambassadören Sven Hirdman, som lett gruppens arbete.
En annan slutsats är att det behövs en klarare politisk ledning från statsrådsberedningen, och för att man ska kunna agera snabbare krävs bättre underlag för beslut. Därför föreslår gruppen att en krisinstans inrättas i statsrådsberedningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons