Annons
X
Annons
X

Myndigheten: Så ska vi rädda din premiepension

Statliga Pensionsmyndigheten har föreslagit en rad åtgärder för att skydda spararnas pengar i premiepensionen. Bland annat ska kraven på fonderna bli avsevärt tuffare och Malta-registrerade fonder ska kunna nekas. Det visar dokument som SvD har tagit del av.

Premiepensionens framtid
Pensionsmyndigheten har nu tagit fram förslag på åtgärder som ska förbättra premiepensionen – och öka skyddet för spararnas pengar.
Pensionsmyndigheten har nu tagit fram förslag på åtgärder som ska förbättra premiepensionen – och öka skyddet för spararnas pengar. Foto: Tomas Oneborg

Regeringen har tidigare gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska förbättra premiepensionen och öka skyddet för spararnas pengar. Nu har Pensionsmyndigheten tagit fram en lista på ett stort antal åtgärder.

Listan är en delrapportering, de färdiga förslagen ska presentera senast i juni. De viktigaste åtgärderna som Pensionsmyndigheten föreslår är:

  • Små fonder ska rensas bort. Fonder som tas in ska ha haft minst 100 miljoner kronor i förvaltat kapital under minst tre års tid, för att komma i fråga för myndigheten. Kravet kan bli effektivt – av de 31 fonder som ansökte om att få registrera sig på fondtorget under andra halvan av 2016 så var det endast fyra av 31 fonder som uppfyllde dessa krav.
  • Fonder som tas in ska ha minst 36 månaders avkastningshistorik.
  • Fonder ska ha en marknadsmässig värdering av sina innehav. Här vill Pensionsmyndigheten kunna neka en fond inträde, vid misstanke om att kravet inte uppfylls. Enligt Pensionsmyndigheten blir denna åtgärd en “ventil” vid eventuella tveksamheter.
  • Fonden ska också handlas utanför premiepensionssystemet. Ett tak på att enbart hälften av kapitalet i en fond får komma från premiepensionssystemet föreslås.
  • Fonder som registrerar sig utomlands men endast riktar sig mot den svenska premiepensionen ska kunna nekas inträde till fondtorget. Pensionsmyndigheten föreslår att fonden måste ha ett visst antal andelsägare även i det land där fonden är registrerad.
Annons
X

Idag kan ett fondbolag som är godkänt av en tillsynsmyndighet i ett EU-land också ha rätt att sälja fonderna i ett annat. Uppmärksammade Falcon Funds registrerades på Malta och fonderna såldes bara till svenskar i premiepensionen. Likaså gjorde de numera avstängda fondbolagen Fondeum och GFG detta. Förslaget från Pensionsmyndigheten innebär att man nu ska kunna stänga dörren för denna typ av fonder.

Fonder som registrerar sig utomlands men endast riktar sig mot den svenska premiepensionen ska kunna nekas inträde till fondtorget.

Myndigheten vill också utreda vidare om det finns anledning att införa en garanti i premiepensionen, för att skydda spararnas pengar om de utsätts för bedrägerier. Garantin ska träda in i den händelse sparare i systemet utsatts för bedrägeri och då har förlorat pengar, och kan liknas vid insättningsgarantin, den som finns för sparkonton.

– Ett garantimoment skulle å ena sidan kunna ge en reell trygghet för pensionsspararen om det i framtiden förekommer oegentligheter. Samtidigt kan ett sådant förslag ha en negativ signalverkan och i värsta fall spä på en känsla av otrygghet hos pensionsspararna, skriver myndigheten.

Pensionsmyndigheten konstaterar också att det har stått klart att brottslingar under det gångna året utsatt spararna och premiepensionen för bedrägerier. En viktig bidragande orsak till det inträffade är, enligt Pensionsmyndigheten, att premiepensionskapitalet idag är “herrelöst”.

– Pensionsmyndigheten har inte haft i uppdrag att försäkra sig om att de fonder som finns på fondtorget efterlever gällande lagar och regler. Premiepensionsspararna har inte haft förmåga att tillvarata sina intressen, skriver myndigheten, som vill ha en tydligare roll där man kan ställa hårdare krav på fonderna och enklare neka fonder inträde.

Annons
Annons

Pensionsmyndigheten har nu tagit fram förslag på åtgärder som ska förbättra premiepensionen – och öka skyddet för spararnas pengar.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X