Förslag om dispens i biotop-skyddet

I en rapport till regeringen föreslår Jordbruksverket undantag i miljöbalkens regler om skydd av olika ekologiska miljöer (biotoper). Om en jordbrukare vill utveckla sin verksamhet och göra den mer ekonomiskt hållbar ska dispens från skyddet kunna ges, anser verket.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Diken, stenmurar och buskage kan vara livsviktiga miljöer för olika växter och djur. Men ibland kan skyddet av miljöerna försvåra rationellt och ekonomiskt långsiktigt lantbruk och djurhållning, vilket samtidigt ofta är en förutsättning för att marken inte ska växa igen.

Jordbruksverket anser att det i dispensprövningen ska vägas in hur vanlig biotopen är i det aktuella området. Om lantbrukaren är villig att flytta och återuppbygga biotopen på andra platser ska även detta vägas in, skriver verket.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons