Annons

Förslag ett ingrepp i enskildas rätt

Under strecket
Publicerad

Professorerna i miljörätt Jan Därpö och Jonas Ebbesson skriver på Brännpunkt 7/10 att Näringslivets och Advokatsamfundets reaktioner på Vattenverksamhetsutredningens förslag om nyprövning av tillstånden för vattenkraft är starkt överdrivna och rättsligt felaktiga. De uppger sig inte heller förstå varför Advokatsamfundet – som ju enligt författarna ska representera kvalificerad juridisk kunskap på rättighetsområdet – lånar ut sig till en sådan argumentation, dessutom helt utan stöd för sina påståenden att förslaget skulle kunna strida mot Europakonventionen. Detta var ord och inga visor.

Det framgår inte av artikeln vad som skulle vara överdrivet eller felaktigt. Jag ska dock helt kort redovisa varför Advokatsamfundet på alldeles egna meriter, i likhet med flera andra remissinstanser avstyrkte förslaget, bland annat med utgångspunkt i dess negativa inverkan på egendomsskyddet.

Annons
Annons
Annons