Annons
X
Annons
X

Förskolor: Svårt att minska barngrupperna utan mer pengar

Skolverkets nya riktmärken till förskolan är tänkta att bidra till mindre barngrupper. Men det svårt att genomföra utan mer pengar, säger förskolechefer som SvD pratat med.

– Man kan inte som i ett trollslag minska barngrupperna, säger Lotta Rajalin, förskolechef på Södermalm och i Gamla stan, till SvD.

Lotta Rajalin förskolechef för fem förskolor på Södermalm och i Gamla stan.

Lotta Rajalin förskolechef för fem förskolor på Södermalm och i Gamla stan. Foto: Lars Pehrson

– Man har länge pratat om att barngrupperna måste bli mindre, det är inget nytt, säger Lotta Rajalin, chef för fem förskolor på Södermalm och i Gamla stan i Stockholm.

Hon står i kapprummet på Södermalms Montessoriförskola där nära 55 galonbyxor hänger från krokar.

– Självklart tar vi ju inte in alla 55 barn samtidigt. Då skulle det bli kaos. Men ibland är det fem som går in för att baka, en annan gång är det 20 som går in för att ha gymnastik, säger hon.

Annons
X

Hon efterfrågar först och främst en möjlighet till flexibilitet utifrån förskolepedagogernas bedömning.

– Vissa grupper kan inte kan vara större än 10 barn medan andra grupper kan ha upp mot 20 barn. Så olika är det, säger Lotta Rajalin.

I februari i år kom Skolverket med så kallade riktmärken för barngruppers storlek. Skolverket rekommenderar 6 till 12 barn i barngrupperna för åldrarna 1-3 år, och 9 till 15 barn i grupperna med 4- och 5-åringar.

Men riktmärken är en sak, verkligheten en annan. Det är den bild som flera förskolechefer i Stockholm och Göteborg ger när SvD ringer runt. Att mindre barngrupper är bra är alla överens om. Men att minska barngrupperna är, anser flera, inte helt förenligt med den platsgaranti som gäller för kommunerna.

Man kan inte som i ett trollslag minska barngrupperna. För det krävs att det finns medel, något som vi inte har.

Flera förskolechefer säger att de har en budget att förhålla sig till och att mindre grupper skulle kräva fler förskolelärare men också fler lokaler, något som man i dag inte ser finns.

– Det är ju bra med rekommendationer men för att följa dem skulle vi behöva skapa fler förskolor. Och här mitt i Göteborg finns varken tomter eller lokaler för att bygga nya förskolor, säger Christina Rekstad, förskolechef för området Majorna Linné i Göteborg

– Man kan inte som i ett trollslag minska barngrupperna. För det krävs att det finns medel, något som vi inte har, säger Lotta Rajalin.

"Vissa grupper kan inte kan vara större än 10 barn medan andra grupper kan ha upp mot 20 barn. Så olika är det, säger förskolechef Lotta Rajalin. Foto: Lars Pehrson

I Stockholm har man sina egna riktlinjer med 14 barn i grupper med yngre barn och 18 barn i grupperna med äldre.

– Viljan från Skolverkets sida är logisk och jättebra. Men man måste koppla det till budgeten. Mindre grupper ger ökade lönekostnader. Hur ska vi kunna sänka barnantalet när vi inte får någon kompensation? säger Margarita Sanchez, förskolechef för Hornsbergs förskolor i Stockholm.

Skolborgarråd Olle Burell (S) tycker att Skolverkets riktmärken är bra.

– De ger oss bränsle i vårt arbete att förbättra förskolan i Stockholm men att minska barngrupperna ytterligare skulle kräva skattehöjningar, säger Olle Burell.

– Även om det fanns pengar imorgon så finns det inte tillräckligt många förskolepedagoger och inte heller tillräckligt med lokaler för att uppfylla Skolverkets riktmärken.

Från Skolverkets sida är man noga med att säga att det är just riktmärken och att det är viktigt att man ser på dessa i kombination med det material som myndigheten tagit fram för att höja kvaliteten på förskolan.

– Man bör inte stirra sig blind på att det ska vara små barngrupper, man måste också titta på personalens kompetens, lokalernas utformning, personaltäthet och barnens behov, säger Magdalena Karlsson på Skolverkets förskole- och grundskoleenhet.

Hon tycker att Sverige med internationella mått mätt har en bra förskola men påpekar att Skolinspektionens rapporter visar på att det inte råder hög kvalitet överallt.

– Det finns ett bekymmer med för få lärare och att många är utan utbildning, säger Magdalena Karlsson.

Annons
Annons
X

Lotta Rajalin förskolechef för fem förskolor på Södermalm och i Gamla stan.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

"Vissa grupper kan inte kan vara större än 10 barn medan andra grupper kan ha upp mot 20 barn. Så olika är det, säger förskolechef Lotta Rajalin.

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X