Förskoleplacering prövas i domstol

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska pröva frågan om en kommuns beslut att placera en elev i en förskoleklass i en annan skola än den önskade, ska upphävas.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Ärendet gäller placeringen av en elev i Lund. Kommunen har tagit hänsyn till avståndet mellan de sökande elevernas adresser och skolan. Samtliga som har fått en placering till hösten bor närmare skolan än den aktuella eleven.

Föräldrarna har överklagat beslutet och fick rätt i förvaltningsrätten som upphävde kommunens beslut. Lunds kommun klagade då till kammarrätten som avslår överklagandet. Kommunen går nu vidare till HFD.

Annons
Annons
Annons