Inger Enkvist:Förskolan har svårt att klara sin uppgift

Foto: NTB / TT

Barnskötaryrket ses inte sällan som en arbetsmarknadsåtgärd för personer som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga mer som en lösning för de anställda än för barnens bästa.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är bättre att förebygga än att rätta till i efterhand. Lotta Edholm, tills nyligen liberalt skolborgarråd i Stockholm, har utrett vad som kan göras för att ge nyinvandrade barn och barn i svag socioekonomisk ställning en bättre start i livet. I ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”( SOU 2020:67) identifierar hon problem både hos familjerna och vid förskolorna och i utbildningen. Utredningen ger ett konkret och rimligt förslag för att rätta till en oroande utveckling.

Fokus ligger på en betydelsefull grupp barn mellan tre och fem år. Runt 6 procent av alla barn i åldersgruppen är folkbokförda i Sverige men inte inskrivna i förskolan vilket ungefär motsvarar 22 000 barn för åren 2023 och 2024. De flesta av barnen har föräldrar med låg utbildning som inte förvärvsarbetar och inte är födda i Sverige. Familjerna har inte sällan bristande förtroende för svenska myndigheter. Det finns dessutom problem med barn som är inskrivna men deltar sporadiskt.

Annons
Annons
Annons