Annons

Förskolan bör vara länk mellan myndigheter

Publicerad

Kunskapen om hur man tidigt kan upptäcka barn och ungdomar i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende har ökat. Trots detta har inte kunskapen kunnat omsättas i praktisk handling i alliansens barnpolitik. Centerpartiets välfärdsgrupp föreslår nu en rad åtgärder.

Vi föreslår att förskolan ska bli en länk mellan olika myndigheter. Den stora utmaningen handlar om att riva stuprören och att få förskola, skola, socialtjänst och polis att arbeta tillsammans. Samarbetets främsta styrka är utbytet av information för att få en helhetsbild av barnets situation. Elevhälsan på skolan har flera kunskapsområden och ska vara en viktig del av samarbetet, liksom mödra- och barnavårdscentraler, förskola och socialförvaltningen.

Annons
Annons
Annons
Annons