Annons

Förskola inte orsak till psykisk ohälsa

Under strecket
Publicerad

**I debattartikeln **”Fler alternativ är nödvändiga” hävdar Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström att dagens familjepolitik med en subventionerad förskola kraftigt försämrar många barns möjlighet att klara framtida skola och jobb (Brännpunkt 10/7). Man antyder också att den skulle vara orsaken till ökningen av psykisk ohälsa bland tonåringar. Det finns anledning att ifrågasätta dessa påståenden.

Dåvarande Folkhälsoinstitutet genomförde 2009 en systematisk litteraturgenomgång (Child day care center or home care for children 12-40 months of age - What is best for the child), för att ta reda på vilken vårdnadsform som var mest gynnsam för barns utveckling. Även om resultaten i de studier som ingick inte var samstämmiga var dock den övergripande slutsatsen att förskolan befrämjade barns kognitiva utveckling. Långsiktiga effekter av förskolan konstaterades beträffande verbal och matematisk förmåga även hos barnen då de blivit 8 år gamla.

Annons
Annons
Annons