X
Annons
X
Op ed

Inger Enkvist: Forskningskvantitet viktigare än kvalitet?

Läs mer om Ledare gästinlägg
undefined

I universitetsvärlden är konkurrensen om forskar- och lärartjänster hård, och allt ska gå fort. Ett nytt problem är att forskningskvaliteten nu direkt hotas av en ökande tendens att bedöma forskare efter antal artiklar mer än deras innehåll, counting, not content, en metod kallad bibliometri. Den här trenden har kallats the utility turn, vilket innebär att universitetens administratörer vill kunna mäta vilken ”nytta” som producerats.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X