Forskningsflopp sänker Orexo

Läkemedelsbolaget Orexo redovisar ett resultat efter skatt på -271 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (2,2).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Resultatet per aktie uppgick till -9:07 kronor (0:09). Nettoomsättningen uppgick till 56,7 miljoner kronor (109). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 247 miljoner kronor.

Orexo och Janssen Pharmaceuticals har träffat en uppgörelse att avsluta sitt samarbets- och licensavtal kring OX-CLI- och OX-ESI-programmen samt ett tredje Janssen-program.

Annons
Annons
Annons