Annons
X
Annons
X

Forskningen visar att sprutbyte är effektivt

REPLIK NARKOMANVÅRD

Socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme med flera argumenterar mot missbruksutredningens förslag att etablera sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i hela landet (Brännpunkt 21/2).

Liksom för snart ett år sedan utgår deras motstånd från en engelsk översiktsartikel som omfattar fem äldre forskningsöversiktsartiklar. Denna gång hänvisar de också till erfarenheter från Stockholm med åtgärder som kan komplettera, men inte ersätta ett sprutbyte.

Annell och Bromme påstår att Socialstyrelsen gjort en positionsförflyttning i sin beskrivning av sprututbyteseffekterna, då myndigheten i tidigare debatt relaterat till programmen som framgångsrika för att hindra smittspridning och riskbeteende. Det är inte sant.

Annons
X

Vi står fast vid bedömningen att det finns en omfattande dokumentation om sprutbytesprogrammens positiva effekter i olika miljöer och att det är viktigt att de är en integrerad del av vården av missbrukare.

I den engelska artikeln konstateras att författarna inte funnit något som skulle ge anledning till att låta bli att starta nya sprututbytesprogram.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. Det framhålls också att evidensen för att sprututbytesprogrammen förhindrar hivsmitta vilar på mer robusta studiedata än vad fallet är när det gäller hepatit C-smittan.

På uppdrag av Missbruksutredningen har även en grupp forskare vid Lunds universitet gått igenom forskningsläget och gjort en omfattande kunskapsöversikt om sprututbytesprogram (SOU 2011:6, sidan 575ff). Deras slutsatser talar för sprututbytesprogram, i varje fall om skydd mot hivsmitta står i fokus. Effekterna av sådana tycks också förstärkas med omfattande psykosociala program.

Erfarenheter från sprututbytesprogrammet i Malmö och Lund visar också att programmen utgör en viktig kontaktyta mellan injektionsmissbrukare och samhällets vårdfunktioner.

Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsopolitisk insats för att minska dödligheten och förbättra hälsan hos en särskilt utsatt grupp människor i vårt samhälle.

LARS-ERIK HOLM

generaldirektör, Socialstyrelsen

ANDERS PRINTZ

avdelningschef, Socialstyrelsen

ANDERS TEGNELL

avdelningschef, Socialstyrelsen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X