Annons

Inger Enkvist:Forskningen som är en del av problemet

Det finns få ”effektstudier” inom pedgagogikforskningen, skriver Inger Enkvist.
Det finns få ”effektstudier” inom pedgagogikforskningen, skriver Inger Enkvist. Foto: Roald Berit/TT
Under strecket
Publicerad

När man funderar över varför svensk utbildning har problem trots enorma investeringar, finns en av förklaringarna inom pedagogikämnet. Allmänheten tror nog att pedagogik handlar om hur man ska undervisa bättre, och att investera i pedagogik är att investera i förbättring av undervisningen i skolan, men så är det inte och har inte heller varit under de senaste decennierna.

Harald Eklund har studerat svenska doktorsavhandlingar i pedagogik och bland 165 avhandlingar från 1992–1997 bara hittat en (1) enda som innehöll en jämförande studie med detaljerade beskrivningar, där olika metoder ställdes mot varandra. Sundell & Stensson sökte efter ”evidens” för att kunna göra forskningsbaserade rekommendationer för offentlig sektor. De fann att pedagogik var ett av de områden där speciellt få avhandlingar bedömde ”effekter”, bara 6 procent av de 288 avhandlingarna framlagda 1997–2006. Ännu färre hade gjorts på sådant sätt att resultatet kunde generaliseras.

Annons
Annons
Annons