Annons
X
Annons
X

Forskningen om alkohol och unga är inte så entydig

REPLIK | UNGDOMAR OCH ALKOHOL

Förutfattade meningar om alkohol och helnykterism som ideal har alltför länge fått styra den svenska alkoholpolitiken.
Per Pettersson

IOGT-NTO:s Anna Carlstedt går till hårt angrepp mot drottning Silvia (
Brännpunkt 17/10) för att drottningen låtit sina barn smaka alkohol innan sin 18-årsdag. I artikeln hävdar Carlstedt lika bestämt som alltid att all forskning visar på att detta är förkastligt.

Det visar sig att de rapporter som helst refereras till kommit från Folkhälsoinstitutet, ett opinionsbildande statligt verk som bland annat har till uppgift att upplysa om den restriktiva svenska alkoholpolitiken.

Annons
X

I en av rapporterna från Folkhälsoinstitutet, som citerats flitigt, gav en sökning på ämnet 1 666 artiklar. Av dessa bedömdes endast två vara relevanta efter urvalskriterierna. Båda stödde Carlstedts syn.

Går vi utanför Sveriges gränser blir bilden plötsligt en helt annan.

Det australiensiska nationella centret för alkohol- och narkotikaforskning konstaterar försiktigt att det inte går att dra några slutgiltiga slutsatser från den forskning som finns. En mängd rapporter tyder på att barn som bjuds på små mängder alkohol och ges ansvar att själva dricka ansvarsfullt under föräldrarnas överinseende, får färre problem med alkohol i framtiden. Dock, konstaterar de, finns det en ganska ny rapport som motsäger detta. Det framgår i materialet tyvärr inte vilken rapport som avses.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En amerikansk genomgång av tillgänglig forskning presenterar också en motsatt bild. ”När barn serveras alkohol av sina föräldrar, är förekomsten av alkoholproblem generellt låg. När barn hindras från att dricka tills de uppnått en högre ålder, tenderar förekomsten av alkoholproblem att vara hög. Bevisningen är överväldigande.” Citatet följs av tre källhänvisningar.

  Inte heller anges 18 år som lämplig ålder för att börja dricka. Internationell forskning säger entydigt att det är ungdomar under 16 som ska undvika alkohol på grund av effekterna på hjärnans utveckling, därom är alla källor jag gått igenom överens.

  Det finns fler exempel och detta är bara källor jag själv fann på ungefär tio minuter. Bilden av vad forskningen anser i frågan är därmed inte alls så ensidig som IOGT-NTO och Folkhälsoinstitutet försöker få den att framstå.

  Förutfattade meningar om alkohol och helnykterism som ideal har alltför länge fått styra den svenska alkoholpolitiken. Det är dags att vi lägger om kursen och baserar den på vetenskaplighet istället. För det krävs en grundlig, opartisk och helt förutsättningslös genomgång av internationell forskning. Bara så kan vi lägga grunden för en alkoholpolitik som faktiskt minimerar alkoholens skadeverkningar på bred front.

  PER PETTERSSON

  liberal debattör, initiativtagare till Frihetssmedjan.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X