Annons

Forskningen bekräftar att vi är på rätt väg

Foto: ANNA-KARIN DRUGGE/TT
Under strecket
Publicerad

Jonatan Meyer konstruerar i en debattartikel i måndagens SvD (9/6) ett motsatsförhållande mellan straff och förebyggande av brott, som från ett svenskt kriminalvårdsperspektiv saknar relevans. Den forskning som Meyer hänvisar till beskriver den kriminalpolitiska verklighet som gäller i USA och har därför begränsat värde för våra svenska förhållanden. Generellt sett ser straffsystemet i USA annorlunda ut både när det gäller påföljdernas längd och innehållet i verkställigheten. I ett land där 700 per 100 000 invånare sitter i fängelse mot Sveriges 50 är det knappast förvånande att möjligheterna till ett aktivt innehåll i verkställigheten är starkt begränsade.

Svensk kriminalvård har ett stort fokus på intagnas risker, behov och mottaglighet. Vi tillämpar flera evidensbaserade behandlingsprogram, och erbjuder också i mycket stor utsträckning arbete och utbildning. Vi gör just nu särskilda satsningar på ungdomar och våldsamma klienter. Fängelsesstraffet i Sverige är avsevärt mer brottsförebyggande till sin karaktär än i många andra länder, utan att för den skull undergräva eller förminska den bestraffningseffekt som inlåsning av en människa alltid innebär.

Annons
Annons
Annons