Annons

Benjamin Katzeff Silberstein:Forskningen är inte allt

Publicerad

Politiker älskar forskare. När deras resultat kan anföras som stöd för en viss åsikt, det vill säga. Debatten om boken
Jämlikhetsanden (Karneval förlag 2010)
, som påstods bevisa att jämlikhet ger bättre hälsa, var ett typexempel på detta. För vissa vänsterdebattörer var boken ett slutgiltigt bevis för att deras politiska ideologi var Den Rätta. Vetenskapen hade ju sagt det.

Det är sällan så enkelt. Visst är det bra att politiker intresserar sig för forskares resultat, men det blir ofta problematiskt. Dels därför att politik inte handlar om att forska fram vad som är bäst för människan, utan i grunden måste handla om värderingar och idéer. Dels därför att vetenskapliga resultat ofta är för komplicerade för att användas som agitatoriska slagträn.

Annons
Annons
Annons