SvD Perfect Guide
Annons

Forskning: Skönhetssömn är ingen myt

Sömnens påverkan på det yttre har under årens lopp varit vida diskuterat. I en studie från Karolinska Institutet har svenska forskare studerat hur hur sömnbrist påverkar vårt utseende.

Text: SvD Perfect Guide - 31 juli 2018

Enligt studien, som publicerats i Royal Society Open Science Journal, fann det svenska forskarteamet att akut sömnlöshet, som bidrar till att du ser trött ut, gör att du uppfattas som mindre hälsosam och attraktiv av andra. I studien bad Karolinska Institutet 25 manliga och kvinnliga universitetsstuderande att i två omgångar fotograferas utan smink. Inför första fotograferingen hade eleverna fått åtta timmars sömn två nätter i rad. Till det andra fototillfället hade de begränsats med att endast sova fyra timmar, även här två nätter i rad. Därefter fick en grupp bestående av 122 främlingar betygsätta bilderna på hur pass gärna de skulle vilja umgås med respektive person. De bedömde också deras attraktivitet, hälsa, sömnighet och trovärdighet. Resultatet var genomgående lägre bland fotona där eleverna hade mindre sömn, med undantag för trovärdighet.

Forskarna konstaterade att man lättare undviker kontakt med mer ”sömniga individer”, som en strategi för att minska hälsorisker och dåligt inflytande. Studien förklarar: Att ha ett ohälsosamt ansikte, vare sig på grund av sömnlöshet eller andra anledningar, kan aktivera sjukdomsbekämpningsmekanismer hos andra och gör personens omgivning mindre socialt benägen.

Med resultatet att det finns en tydlig koppling mellan sömn, attraktivitet och ett hälsosamt utseende är det kanske dags att börja ställa klockan och satsa på en riktigt god natts sömn?

Annons