SvD Perfect Guide
Annons

Forskning: Därför ser du ut som det du heter

Brukar du få höra att du skulle ha passat med ett visst namn eller kallar folk dig ofta för något helt annat än det du heter? Nu kan forskare förklara varför vissa namn passar oss bättre än andra.

Text: SvD Perfect Guide - 11 juli 2018

Studien som publicerats i Journal of Personality and Social Psychology genomfördes av en grupp franska, amerikanska och israeliska forskare vars mål var att undersöka hur vi associerar namn med identitet. Genom att låta deltagarna i studien gissa sig till namn på okända människor kunde man dra slutsatsen att vi överlag är skickliga på att pricka rätt; 35 procent av deltagarnas gissningar var korrekta.

Studien kompletterades med ett experiment där man lät en dator analysera 94 000 ansikten och namn och därefter markera eventuella likheter. Det visade sig att människor med samma namn faktiskt hade drag runt munnen och ögonen som liknande varandra. Genom att utgå från resultatet kunde datorn sedan gissa rätt namn på rätt person i 60 procent av fallen när den fick välja mellan två bilder.

Forskarna tror att resultatet beror på att vi utvecklar en identitet beroende på vad vi heter och hur vi förväntar oss att dessa “namn” ska vara. Omedvetet anammar vi de attribut som tillskrivs namnet och växer in i det så att det passar oss.
– Det förnamn vi får är vår allra första sociala märkning. Alla namn associeras med karaktärsdrag, beteenden och utseende, och det innebär att vi inom ett samhälle har en liknande bild av vilken typ av utseende som associeras med ett visst namn. De förväntningarna manifesterar sig till slut i hur våra ansikten ser ut.

Ser du ut som ditt namn – eller borde du kanske hetat något annat?

Foto: IBL

Annons