X
Annons
X

Forskare: Släpp fixeringen vid 6–8 regioner

Förslaget till att slå samman Sve­riges regioner bygger på ett bristfälligt underlag och leder till geografisk koncentration av såväl resurser som perspektiv och beslutsmakt, skriver tre forskare.

Läs mer om Debatten om regionerna
undefined
Foto: Adam Ihse/TT

I och med det delbetänkande som Indelningskommittén presenterade den 30 juni är diskussionen om regionsammanslagning åter aktuell i Sverige. Frågan är inte ny, men hittills har dess genomförande begränsat sig till bildandet av Västra Götalands-regionen och region Skåne. Därmed minskade antalet geo­grafiska enheter från 24 till 21. I Sverige har regionindelningsdiskussionen alltid siktat på att skapa större, färre och mer lika geografiska enheter. Ibland kan man nästan få intryck att detta i sig är reformernas ändamål. Vi vill påminna om att syftet med regionindelningar rimligen är att skapa goda förutsättningar för samhället att fungera. Därför borde man närma sig frågan mer förutsättningslöst och sam­tidigt vara tydligare med vad det är man vill uppnå och vad konsekvenserna av regionsammanslagningar kan tänkas bli.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X