X
Annons
X

”Forskning om suicid och äldre ligger efter enormt”

Äldre löper högre risk än yngre att ta livet av sig. Suicidforskaren Margda Waern vill få fram nya individanpassade behandlingar som riktar sig specifikt till suicidala äldre. Många får idag antidepressiv medicin, trots att den på många sätt inte fungerar som det är tänkt för den äldre åldersgruppen.

Läs mer om Självmord bland äldre
Suicidforskaren Margda Waern.
Suicidforskaren Margda Waern. Foto: Björn Larsson Rosvall/Exponera

De flesta äldre som tar sitt liv är deprimerade och det finns ett ännu starkare samband mellan depression och suicid än hos unga. Ändå är det ett relativt litet forskningsfält internationellt sett.

Suicidforskaren Margda Waern.

Foto: Björn Larsson Rosvall/Exponera Bild 1 av 3

Även om intresset har ökat de senaste åren är äldre och suicid ett relativt sett litet forskningsfält. ”Det ligger efter enormt jämfört med forskning om yngre. Förra året var jag och min forskargrupp på en suicidkonferens i Spanien. Av hundratals presentationer handlade bara sex om äldre och suicid och fyra av dem stod vi själva för”, säger suicidforskaren Margda Waern.

Foto: Björn Larsson Rosvall/Exponera Bild 2 av 3

”Det verkar som att äldre, trots att de löper betydligt högre risk för att dö i suicid, inte uttrycker detta i skattningsskalorna i samma utsträckning vilket ökar risken för att deras suicidalitet inte upptäcks”, förklarar Margda Waern.

Foto: Björn Larsson Rosvall/Exponera Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X