Annons

Forskare om Slussens bygge: Förhöjd risk för dödsfall

En professor varnar för att riskerna med Slussens nya bussterminal i Katarinaberget kraftigt underskattats.

– Risken för att människor ska dö är tio gånger högre än vad som är brukligt vid andra trafikprojekt under mark, säger Bo Janzon, professor i ballistik och energiteknik.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Bo Janzon, professor, är kritisk mot riskbedömningen av Slussens bussterminal som ska sprängas in i Katarinaberget.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1

Bo Janzon, professor, är kritisk mot riskbedömningen av Slussens bussterminal som ska sprängas in i Katarinaberget.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1
Bo Janzon, professor, är kritisk mot riskbedömningen av Slussens bussterminal som ska sprängas in i Katarinaberget.
Bo Janzon, professor, är kritisk mot riskbedömningen av Slussens bussterminal som ska sprängas in i Katarinaberget. Foto: Simon Rehnström

Hela 270 000 kubikmeter massa ska sprängas ur Katarinaberget för att ge plats åt Slussens nya bussterminal. Den är planerad att invigas 2023.

Stockholms stad har genom konsultföretaget WSP gjort en riskbedömning som godkänts, men som också mött kritik.

Nu sällar sig en meriterad forskare till kritikerna.

Professor Bo Janzon, med bakgrund som bland annat avdelningschef från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), har på uppmaning av konsumentorganisationen Resenärsforum, som tillvaratar kollektivresenärernas intressen, granskat riskbedömningen för bussterminalen.

– Transportstyrelsen har fått min utredning som rör brand- och explosionsscenarier i anläggningen, funktion hos säkerhetssystem och antagonistiska hot, berättar Bo Janzon.

Annons
Annons

Även Christina Axelsson, ordförande i Resenärsforum med 8 000 medlemmar, deltog vid ett möte tidigare i februari med Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

– Klockan är fem i tolv för att göra något. Vi vill ha en bussterminal där folk kan känna sig säkra. Man blir mörkrädd av att se de kalkylerade risker man är villig att ta, säger hon.

Bo Janzon jämför risknivåerna i bussterminalen med de som använts för flertalet andra trafikprojekt under mark i Sverige och som följt utarbetade riktlinjer av DNV, Det Norske Veritas.

– Risken för att 100 personer ska dö i en enda olycka är tio gånger högre än DNV:s gräns. Det framgår av det framtagna diagrammet. Det borde inte vara acceptabelt, konstaterar Bo Janzon.

Han ryggar för formuleringen om varför man inte använt de etablerade DNV-kriterierna: ”I stället har har utgångspunkten för riskvärderingen tagits i väl motiverade och förankrade projektspecifika kvantitativa acceptanskriterier som utarbetats i samverkan mellan staden och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting”.

– Det är anmärkningsvärt. Anpassar man kriterierna efter analysens resultat blir själva analysen i princip meningslös, säger Bo Janzon.

Han vänder sig mot att risken för en gasexplosion inte ens studerats i riskbedömningen.

– Vätgas kommer sannolikt att införas som bussdrivmedel i en nära framtid. En explosion kan bryta barriärerna mellan köryta och vänthall. De föreslagna glasrutorna kommer vid en explosion att blåsas in i vänthallen. Det krävs kraftiga ståldörrar för att klara belastningen, säger Bo Janzon.

Annons
Annons

Det slutna utrymmet i bergterminalen ökar riskerna avsevärt vid brand eller explosion. Och bussar som står nära varandra kan snabbt antändas. Att terminalen ska utrustas med sprinklers och ventilation är inte tillräckligt enligt Janzon, som också tycker att riskbedömningen är för svag när det gäller terroristhot.

Men Slussenprojektets informatör Eva Rosman vidhåller att riskbedömningen som gjorts är tillräckligt omfattande.

– Den möter de krav som trafikförvaltningen ställt. De tar över och driver anläggningen sen vi byggt klart den, säger Eva Rosman till SvD.

Inte heller Transportstyrelsen ändrar sig:

”Vi har tagit till oss utredningsmaterialet, men det finns inget i det som föranleder att vi skulle göra en annorlunda bedömning av vårt mandat i frågan”, skriver presschef Mikael Andersson i ett mejl till SvD.

I ett mejl till SvD efter publiceringen av denna artikel bemöter Eva Rosman Bo Janzons påstående om att risken för gasexplosion inte studerats i riskbedömningen.

”Detta stämmer inte alls. I vår stora riskanalys för bussterminalen finns en egen appendix som behandlar just risken med fordonsgas”, skriver Rosman.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons