Forskare: Nya asyllagar gröper ur vår demokrati

Rege­ringen har valt att vidta akuta lagstiftnings­åtgärder när det gäller asylsökande, som sätter rättsstatliga och demo­kratiska principer på undan­tag. Detta visar hur signal­politik får företräde och mänsk­liga rättigheter blir sekundära, skriver sex forskare i juridik vid Göteborgs universitet.

Under strecket
Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT
Riksdagen stiftar lagar som fungerar som ett substitut till att rulla ut taggtråd och bygga ­murar runt landet, skriver författarna.

Riksdagen stiftar lagar som fungerar som ett substitut till att rulla ut taggtråd och bygga ­murar runt landet, skriver författarna.

Foto: Marcus Ericsson/TT
Annons

Den 21 juni röstar riksdagen om den andra av två tillfälliga lagar som ska begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I en tid med ett historiskt stort antal människor på flykt och där flera av EU:s stater är ovilliga att ta emot asylsökande har Sveriges rege­ring valt att vidta akuta lagstiftningsåtgärder som sätter rättsstatliga och demokratiska principer på undantag. Åtgärderna syftar till att signalera till människor som söker skydd från förföljelse och krig att Sverige är ett ofördelaktigt asylland. Vi ser med djup oro på hur lättvindigt svenska politiker kan enas om nödvändigheten i att införa lagar som åsidosätter mänskliga rättigheter. Historien har ­visat att sådana lagar riskerar att bli ett sluttande plan där människovärdet till slut helt raderas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons