Annons

Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg

Att socialtjänstens personal kan hantera och tolka nyckelbegrepp som ”barnets bästa” och ”god vård” är helt ­av­görande för förstärkningar av barns reella rättig­heter, skriver ­forskare vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal högskola.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
Foto: Bertil Ericson/TT

Socialtjänsten har ett omfattande ansvar för samhällets utsatta barn och unga men har svårt att leva upp till de lag­reglerade kraven på rättssäkerhet och kvalitet i arbetet. Utredningen om tvångsvård för barn och unga (SOU 2015:71) ställer socialtjänsten inför ytterligare utmaningar. Förslaget om ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, syftar till att stärka utsatta barns och ungas rätt att få sina behov tillgodosedda med god kvalitet och kontinuitet i samhällets vård av dem, samt att göra vårdnadshavare mer delaktiga i samhällsvården av deras barn. Utredningens syfte är lovvärt men riskerar att bli kontraproduktivt. Om dess syfte ska förverkligas måste socialtjänstens kunskaper och kompetens förstärkas och resurser tillföras.

Annons
Annons
Annons