Forskare: Förskolan måste få en rejäl översyn

Förskolan har kommit i skymundan vid viktiga satsningar på skola och utbildning. Vi är djupt bekymrade över de många utmaningar förskolan står inför. Situationen är inte acceptabel, skriver forskarna Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman.

Under strecket
Publicerad
Det vi i dag kan avläsa vad gäller förutsättningarna för förskolan och de 500 000 barn som dagligen tar del av dess verksamhet och dess personal är sammantaget inte acceptabelt, skriver Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman.

Det vi i dag kan avläsa vad gäller förutsättningarna för förskolan och de 500 000 barn som dagligen tar del av dess verksamhet och dess personal är sammantaget inte acceptabelt, skriver Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman.

Foto: Anders Ahlgren (Arkiv)
Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman

Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman

Foto: Niklas Björling, privat
Annons

Förskolan har ett mycket gott anseende bland barn och föräldrar, och har under många år bedömts ha hög kvalitet – i både nationella och internationella kvalitets­index. Den har i mycket framstått som det svenska flaggskeppet bland samhälls­institutioner. 83 procent av barn 1–5 år går i dag i förskolan. Förskolan berör dagligen 500 000 barn och deras föräldrar samt drygt 100 000 anställda.

Annons
Annons
Annons