Annons

Forskare: FHM behöver inrätta ett etiskt råd

Det finns många bra förebilder för ett etiskt råd vid Folkhälsomyndigheten, skriver debattörerna.
Det finns många bra förebilder för ett etiskt råd vid Folkhälsomyndigheten, skriver debattörerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Under coronakrisen har det hittills varit oklart hur nödvändiga etiska avvägningar mellan olika värden görs. Vi föreslår därför att ett etiskt råd skapas vid Folkhälsomyndigheten, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Medan Sverige rör sig uppåt på Folkhälsomyndighetens välkända kurva över antalet smittade och döda växer osäkerheten i samhället och allt oroligare frågor ställs av allt fler: hur illa kommer detta att bli? Hinner vi ”platta till kurvan” så att sjukvården kan klara krisen? Kan alltför kraftfulla åtgärder leda till en lågkonjunktur och massarbetslöshet som vi inte sett sedan 1920-talet? Kan alltför milda åtgärder leda till att smittspridningen skenar iväg och att sjukvården kollapsar?

En av de få saker som trots allt är helt säkert är att valen av åtgärder är etiska val. Faktaunderlag, som smittspridningsstatistik, är förstås väsentliga för att fatta bra beslut, men fakta besvarar inte frågan om vad vi bör göra. Den frågan kräver att man på ett systematiskt sätt sorterar och analyserar de svåra etiska avvägningar som faktaunderlaget ger upphov till. Vi måste veta vilka värden som står på spel och i vilken utsträckning, hur viktiga de är, och hur de ska vägas mot varandra.

Annons
Annons
Annons