Forskare: Farligt när vetenskapen förnekas

Vi publicerar nu en vetenskaplig studie om förnekelse i miljöfrågor. Det är ett allvarligt fenomen som når långt bortom president Trumps fabulösa syn i klimatfrågan. Vi ser med oro på den vetenskapsförnekelse som finns också i Sverige, skriver fyra forskare.

Under strecket
Publicerad
I Sverige är forskningen om vetenskapsförnekelse ännu begränsad. Det förklaras med att det finns bred politisk samsyn om miljöproblemen, och i klimatfrågan är det i dag främst sverigedemokrater som vacklar, skriver forskarna.

I Sverige är forskningen om vetenskapsförnekelse ännu begränsad. Det förklaras med att det finns bred politisk samsyn om miljöproblemen, och i klimatfrågan är det i dag främst sverigedemokrater som vacklar, skriver forskarna.

Foto: Matthias Schrader/AP, Anders Wiklund/TT, Christine Olsson/TT
Annons

I studien analyserar vi forskningen sedan 1990 om vetenskapsförnekelse på miljöområdet. Vanligast är studier av förnekelse i klimatfrågan, främst i anglosaxiska länder. Förnekelsen rör att det pågår en uppvärmning, att människan bidrar till denna och att effekterna blir negativa. Det rör sig även om förnekelse när policy skapas, bland dem som vänder sig mot klimatpolitik. Vetenskap ska förvisso inte styra politik, men när mål är satta kan vetenskapen beskriva olika vägval.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons