”Forskare behöver kunna få stipendier”

Allt oftare höjs röster för att finansiering via stipendier inom högre utbildning bör avvecklas. En ny statlig utredning i frågan får oss att bli oroade för forskningens framtid, skriver de tre professorerna Lars Engwall, Mats Alvesson och Alexander Styhre.

Under strecket
Publicerad
Martina Holmberg/TT
Foto: Martina Holmberg/TT
Annons

Stipendier har sedan lång tid tillbaka varit viktiga för konstnärlig verksamhet och studier på olika nivåer. De har bidragit positivt till mottagarnas utveckling och har på så sätt utgjort ett betydelsefullt komplement till annan finansiering.

­Under senare år har dock allt fler röster höjts för att begränsa förekomsten av stipendier. Detta gäller särskilt forskarutbildningen vid landets lärosäten. Enligt kritikerna bör alla i dagens genomorganiserade samhälle inordnas i samma system och få anställ­ning som doktorander. Kravet är att studerande skall få en anställning med ungefär samma lön som poliser, lärare och sjuksköterskor. Några lärosäten har redan gått på denna linje med följd att deras rekry­tering till forskarutbildningen har reducerats kraftigt.

Annons
Annons
Annons