Per Jönsson:Försiktigt USA kan förvärra global oreda

I boken ”World order” varnar Henry Kissinger för växande geopolitisk instabilitet om inte kalla krigets Pax Americana snart ersätts av en ny världsordning – helst utgående från 1648 års westfaliska regelverk.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Henry Kissinger (född 1923) var USA:s utrikesminister 1973–77.

Henry Kissinger (född 1923) var USA:s utrikesminister 1973–77.

Foto: JASON DECROW/AP
Annons

När Henry Kissinger talar om ”världsordning” ligger betoningen på ordning. Det ska vara ordning och reda i världspolitiken. En fungerande världsordning ska avstyra krig, och om krig ändå utbryter ska den bidra till att begränsa och förkorta krigen så att de inte går över styr och drar in övriga världen. Men en världsordning värd namnet bör också vara legitim, enligt Kissinger, det vill säga att den i någon mening uppfattas som rättvis eller åtminstone accepteras av dess medlemmar. Annars kommer förr eller senare någon stat att vilja utmana världsordningen för att förändra den, rasera den eller ersätta den med en annan ordning. För att världsordningen ska gälla som legitim måste därför fördelningen av makt vara sådan att ingen stat eller statskoalition på ett avgörande sätt förmår rubba den accepterade ordningen i världspolitiken. Stater kan ha och har olika stor makt, men ingen ska kunna tillskansa sig så mycket makt att alla andra tvingas lyda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons