Annons

Nicklas Berild Lundblad:Försiktighet till döds

Skräck för hajar gör att många undviker att bada. Men beslutet är i de flesta fall irrationellt och beror på en av fem psykologiska brister som gör att vårt beslutsfattande slår slint. En ny bok visar varför försiktighetsprincipen så ofta får oönskade och rentav skadliga följder.

Under strecket
Publicerad

Hur bör vi fatta beslut som kan ha stor betydelse för framtida generationer? Ett vanligt svar på den frågan har varit att vi bör vara försiktiga och hellre övervärdera än undervärdera de risker som är förknippade med teknik, miljö och utveckling. Denna enkla ingivelse har med tiden upphöjts till en omhuldad, politisk princip - försiktighetsprincipen - som snart stelnat till en dogm i framtidssamtalet.

Är försiktighetsprincipen verkligen en bra princip för att fatta beslut om framtiden? Extrema versioner av den är lätta att avfärda som obegripliga. Om någon kräver att mobiltelefontillverkarna skall bevisa att mobiltelefoner är ofarliga är det inte bara svårt, utan vetenskapsteoretiskt omöjligt att tillmötesgå en sådan begäran. Det går helt enkelt inte att bevisa att något är ofarligt. För vad skulle det betyda? Att vi testat alla möjliga faror? Inte ens då skulle vi ju ha bevisat att mobiltelefoner är ofarliga: vi skulle bara ha bevisat att vi hittills inte har upptäckt några farliga effekter i något av våra test. Huruvida de i framtiden kan visa sig ha negativa effekter efter lång användning kan ju endast tiden utvisa. Normal vetenskaplig teoribildning klarar inte av att slutgiltigt bevisa frånvaron av fara och risk.

Annons
Annons
Annons