”Förseningar kostar 8,5 miljarder per år”

Stopp i tågtrafiken är något som många resenärer i kollektivtrafiken har erfarenhet av.
Stopp i tågtrafiken är något som många resenärer i kollektivtrafiken har erfarenhet av. Foto: Johan Nilsson/TT

För första gången har samhällets kostnader för förseningarna i kollektivtrafiken räknats fram. Och de landar på över 8,5 miljarder kronor varje år. Det visar en ny rapport som WSP har tagit fram på uppdrag av oss, skriver företrädare för Svensk Kollektivtrafik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är första gången som samhällets kostnader för förseningar beräknats för tåg, buss, spårväg, tunnelbana och skärgårdstrafik i hela Sverige med samma metoder, trafikprognosmodeller och kalkylvärden som Trafikverket använder vid infrastrukturplaneringen. Tidigare beräkningar har varit mer översiktliga och begränsade till vissa trafikslag eller geografiska områden.

Den största kostnaden, 5,5 miljarder kronor per år, beror på att förseningarna minskar resenärernas tillgänglighet till samhället. Kostnaden beror delvis på minskade arbetsintäkter eftersom förseningarna i kollektivtrafiken minskar människors arbetsmarknadsregioner och gör det svårare för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur minskar produktiviteten och lönerna. Analyserna visar att inkomsterna i Sverige skulle vara cirka 2,4 miljarder högre om förseningarna inte fanns. Detta motsvarar en ökning av den totala lönesumman med nästan 0,1 procent.

Annons
Annons
Annons