Försening kostar fem miljarder

FÖRBIFART STOCKHOLM. Det växande Stockholm har inte råd med bilköer och trafikproblem. Att de rödgröna inte kan komma överens om Förbifarten kommer att bli dyrt för skattebetalarna, skriver Ulf Franke, Anna Wersäll och Andreas Åström på Stockholms Handelskammare.

Under strecket
Publicerad
Annons

tockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste trettio åren. Befolkningsökningen går allt snabbare. Förra året växte Stockholmsregionen med 38000 invånare. Det motsvarar 104 personer eller två fullsatta ledbussar varje dag. Eftersom bostadsbyggandet är ungefär en fjärdedel av vad det skulle behöva vara för att möta befolkningsökningen bosätter sig allt fler allt längre bort. Därmed ökar också trafikbelastningen ännu snabbare än befolkningen. Till det hör att en stor kvalificerad tjänstesektor innebär att folk är beredda att resa längre för att få de bästa och mest spännande jobben.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons