Annons

Försening kostar fem miljarder

FÖRBIFART STOCKHOLM. Det växande Stockholm har inte råd med bilköer och trafikproblem. Att de rödgröna inte kan komma överens om Förbifarten kommer att bli dyrt för skattebetalarna, skriver Ulf Franke, Anna Wersäll och Andreas Åström på Stockholms Handelskammare.

Under strecket
Publicerad

tockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste trettio åren. Befolkningsökningen går allt snabbare. Förra året växte Stockholmsregionen med 38000 invånare. Det motsvarar 104 personer eller två fullsatta ledbussar varje dag. Eftersom bostadsbyggandet är ungefär en fjärdedel av vad det skulle behöva vara för att möta befolkningsökningen bosätter sig allt fler allt längre bort. Därmed ökar också trafikbelastningen ännu snabbare än befolkningen. Till det hör att en stor kvalificerad tjänstesektor innebär att folk är beredda att resa längre för att få de bästa och mest spännande jobben.

Stockholms näringsliv domineras av tjänstesektorn. Det är framväxten av teknik- och kunskapsintensiva tjänsteföretag som har byggt Stockholm starkt. Stockholm är dock i ett internationellt perspektiv en mycket liten storstadsregion, vilket inte är något optimalt utgångsläge. För högt specialiserade, kunskapsintensiva företag har regionstorleken kommit att bli en alltmer utslagsgivande faktor vid investeringsbeslut. Det beror framför allt på att företagen söker efter lokala arbetsmarknader där de kan vara säkra på att hitta rätt mix av kompetens. De globala investeringarna dras därför i allt större utsträckning till stadsregioner som är väsentligt större än Stockholm.

Annons
Annons
Annons