X
Annons
X

”Försenad väg slår mot Stockholms sjötrafik”

Inom några år är den nya godshamnen Stockholm Norvik färdigbyggd. Den kommer att kunna avlasta vägar och järnvägar i hela landet, men för att det ska bli verklighet behövs Tvärförbindelse Södertörn. Staten bör dra sitt strå till stacken, så att den nya vägen kan finansieras fullt ut, skriver företrädare för flera hamnar och kommuner.

Just nu satsas miljardbelopp i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholm Norvik kommer säkra varuförsörjningen till Stockholmsregionen och bidra till ett mer hållbart transportsystem med sjöfarten i fokus. När nu Tvärförbindelse Södertörn försenas kan denna positiva och hållbara utveckling äventyras.

Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största konsumtionsområde. Idag fraktas den största delen av de varor som ska hit via hamnar i södra och västra Sverige, för att sedan lastas om och transporteras långa sträckor på väg- och järnväg genom landet. Om bara 2,5 år – 2020 - står den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn, i Nynäshamns kommun, klar. Den nya hamnen skapar förutsättningar att istället ta godset sjövägen direkt till Stockholmsregionen.

Såhär kommer den nya hamnen Stockholm Norvik att se ut när det är klar om 2,5 år. Bilden är en illustration.

Foto: Illustration Norvik Hamn Bild 1 av 2

Hamnen Stockholm Norvik är ett jättesatsning på sjöfarten och håller nu på att byggas. Bilden är en flygbild. Om bara 2,5 år står hamnen färdig i Nynäshamns kommun. För att komma till sin rätt krävs att Tvärförbindelse Södertörn byggs, skriver artikelförfattarna.

Foto: Per-Erik Adamsson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X