Recension

KnutbykodenFörsåtlig metod skapar partsinlaga

Publicerad
Annons

Ännu fem år efter tragedin i Knutby diskuteras huruvida den i första hand bör hänföras till pastorn Helge Fossmos speciella personlighet eller till den religiösa miljön i församlingen. Att medlemmarna i församlingen lyfter fram Fossmos personlighet som viktigaste orsak och att Fossmo själv framhåller miljöns betydelse är kanske inte ägnat att förvåna. Fossmo har dock fått stöd av ett antal personer som ser det sektliknande draget i församlingslivet som en bidragande orsak till händelseförloppet. En av dessa är sociologen och religionsvetaren
Eva Lundgren som framför sina uppfattningar i boken
Knutbykoden .

Att Eva Lundgren närmar sig ämnet som forskare gör att man förväntar sig ett förutsättningslöst förhållningssätt. Det är naturligtvis ingen lätt uppgift att avgöra vilken roll den religiösa miljön har spelat för de dramatiska händelserna och man förvånas över att Lundgren inte är mer utförlig när det gäller den metod hon använt sig av för att komma åt detta – särskilt som denna framstår som ytterst problematisk. Till stor del bygger hon nämligen på information från den person som mer än de flesta borde vara angelägen om att framhålla just församlingens roll för detta, nämligen Helge Fossmo själv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons