Försäkringskassans regler missgynnar kvinnliga forskare

Sociala trygghetssystem ska vara neutrala inför människors livsval. I dag leder otrygga anställningar och ett felkonstruerat socialförsäkringssystem till att det är svårt att kombinera forskarkarriär med familjebildning, skriver Benny Lindholm, Liberala studenter, och Lina Nordquist, Liberala kvinnor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Två tredjedelar av svenska universitetsstudenter är kvinnor, men andelen kvinnliga professorer uppgår till knappt en femtedel. Liberala studenter och Liberala kvinnor kräver skäliga villkor för doktorander och unga forskare.

Senare tids satsningar på goda forsknings- och utbildningsmiljöer skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökad frihet. För att befästa Sverige som en kunskapsnation krävs dock att forskarutbildningen präglas av rimliga och jämlika levnadsvillkor.

Annons
Annons
Annons