”Försäkringskassan saboterar för läkare”

Låt läkaren – inte Försäkringskassan – ha makten och ansvaret för sjukskrivningen, åtminstone i inledningen, skriver artikelförfattarna.
Låt läkaren – inte Försäkringskassan – ha makten och ansvaret för sjukskrivningen, åtminstone i inledningen, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

Det fungerar inte att låta medicinskt outbildade handläggare ha makten över sjukpenningen. Många av oss läkare får ägna avsevärd tid åt att förklara hälsoläget hos våra patienter. Det har skapat ett dyrt och rättsosäkert system, skriver allmänläkare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Samarbetet med Försäkringskassan är ett stort arbetsmiljöproblem för många av oss allmänläkare.

Försäkringskassans upplägg när det gäller bedömning av läkarnas intyg som underlag för att bevilja sjukpenning är i grunden dysfunktionellt. Systemet är baserat på att handläggare som inte har någon medicinsk utbildning godkänner eller underkänner medicinska resonemang från läkare. Läkarna som skriver intygen har fått uppgiften att ge den medicinskt obildade handläggaren en skriftlig snabbkurs i vad varje sjukdomsdiagnos innebär både på ett allmänt plan och på det individuella planet. Om läkaren misslyckas med att förklara situationen för handläggaren så straffas patienten som inte får sjukpenningen. Det har blivit läkarens ansvar att handläggaren förstår en medicinsk situation utan att handläggaren har utbildningen som krävs för det.

Annons
Annons
Annons