”Försäkringskassan gör inte folk sjuka”

Brist på ekonomiska resurser under flera år har tvingat Försäkringskassan att prioritera handläggningen. Att peka ut en hård pressad personal som skyldiga till problemen med sjukskrivning är både fel och orättvist, skriver Thomas Åding, Fackförbundet ST, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TT

Thomas Åding

Foto: Pressbild
Annons

Den senaste tiden har det hörts många olika förklaringar till den ökade kostnaden för sjukskrivningar i Sverige och vad som måste göras åt densamma. På SvD Debatt (24/9) anför Jan Lidhard ett resonemang som bygger på att Försäkringskassan vill vara populära och därför inte arbetar så aktivt som myndigheten borde i att granska sjukskrivna. Det resonemanget bygger på att Försäkringskassan har en annan vilja än regeringen och att en inte obetydlig andel av de sjukskrivna egentligen är friska. Det resonemanget leder diskussionen fel, anser jag. Ökat antal sjukskrivningar är ett samhällsproblem som kräver förändringar i hela samhället, inte minst på arbetsplatserna.

Fackförbundet ST välkomnar att Försäkringskassan får ett tillskott i budgeten för i år samt de närmast kommande åren, även om tillskjutningen inte är i paritet med vad som troligen behövs för att kunna arbeta proaktivt, kvalitetssäkert, lagenligt och med ett bra bemötande. Det har i många år varit en tuff ekonomisk verklighet för många myndigheter och däribland Försäkringskassan, med krympande budgetar jämfört med inkommande arbete och inga höjningar för myndigheternas kostnader för höjda hyror och löner.

Annons
Annons
Annons