Annons
X
Annons
X

Försäkringskassan avstyrker förslag

Flera remissinstanser är kritiska till regeringens förslag till förändringar i sjukförsäkringen.

Av TT
(uppdaterad)

Försäkringskassan skriver i sitt remissvar att det är rimligt att nollklassade ska få möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen, men avstyrker det förslag till lösning som regeringen presenterar. Enligt Försäkringskassan är lösningen alltför komplicerad och kommer att medföra höga administrativa kostnader, vilket kommer att göra kostnaden per utbetalning hög.

Till de kritiska remissinstanser hör också LO och Reumatikerförbundet. Båda har invändningar mot justeringarna som sådana, då de mest är ett ”lappande och lagande”. ”Problemen i dagens sjukförsäkring är så djupgående och strukturella att ett rejält omtag behövs”, skriver LO i sitt remissvar.

Båda frågar sig också hur det ska avgöras vilka som undantas från utförsäkring vid den bortre tidsgränsen. Enligt förslaget ska sjukpenningen fortsätta att betalas ut till dem ”om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle vara oskäligt att inte göra så”. Såväl LO som Reumatikerförbundet gör bedömningen att denna nya undantagsregel måste domstolsprövas.

Annons
X

Handikappförbunden skriver i sitt remissvar att förslagen är alltför begränsade. Organisationen är visserligen positiv till att utvidga undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen, men skriver att ”problemet för försäkringen är alltjämt att det inte är den individuella arbetsförmågan som bedöms”.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) riktar liknande kritik mot regeringens förslag som man tidigare riktat mot de rödgrönas förslag om höjd ersättning till nollklassade - nämligen att det fortfarande kommer att finnas personer som faller mellan stolarna och inte kan få ersättning.

Flera av remissinstanserna är tveksamma till den nya ”oskälighetsregel” som ger vissa fortsatt sjukpenning efter den bortre tidsgränsen. Det är svårt att se om justeringen kommer att ge någon större förändring, då oskälighetsbegreppet delvis utgör bedömningsgrund redan i dag, skriver Statskontoret.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X