Försäkringskassan avstyrker förslag

Flera remissinstanser är kritiska till regeringens förslag till förändringar i sjukförsäkringen.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Försäkringskassan skriver i sitt remissvar att det är rimligt att nollklassade ska få möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen, men avstyrker det förslag till lösning som regeringen presenterar. Enligt Försäkringskassan är lösningen alltför komplicerad och kommer att medföra höga administrativa kostnader, vilket kommer att göra kostnaden per utbetalning hög.

Till de kritiska remissinstanser hör också LO och Reumatikerförbundet. Båda har invändningar mot justeringarna som sådana, då de mest är ett ”lappande och lagande”. ”Problemen i dagens sjukförsäkring är så djupgående och strukturella att ett rejält omtag behövs”, skriver LO i sitt remissvar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons