Annons
X
Annons
X

Försäkringskassan: Ändra lagstiftningen

Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender säger att domen understryker behovet av ny lagstiftning. Hon menar att det behövs en särskild graviditetsförsäkring. Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson är inte redo att diskutera en sådan lagändring.

Försäkringskassans reaktion på domen är att det har varit angeläget att ”få ett klargörande i hur lagen om allmän försäkring står sig i förhållande till diskrimineringslagstiftningen”.

– Vi kan konstatera att det är två lagstiftningar som inte samspelar tillräckligt väl – lagen om allmän försäkring och diskrimineringslagstiftningen, säger generaldirektör Adriana Lender.

Försäkringskassan menar att dagens dom belyser ett behov av en mer generell graviditetsersättning.

Annons
X

– I slutet av graviditeten har Försäkringskassan föreslagit att det införs ett mer generellt stöd till gravida kvinnor – en graviditetsersättning som skulle gälla de sista månaderna före förlossning. Detta skulle vara en välkommen lösning, säger Adriana Lender.

På frågan om domen tvingar fram en ändring av Försäkringskassans praxis när det gäller sjukpenning för gravida, framhåller hon att gravida kvinnor får sjukpenning i dag. Svårigheten är att bedöma om det handlar om sjukdom eller besvär som är relaterade till graviditeten.

– Det är en särskild problematik, det är många gravida kvinnor som har behov av ett generellt stöd och det fungerar inte särskilt bra i dag, säger hon.

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vill inte på det här stadiet diskutera behovet av lagändring till följd av domen.

– Att börja diskutera något som kanske kan komma så småningom, då tappar vi fokus på vad som har kommit upp idag. De här kvinnorna har blivit nekade sjukpenning och sedan överklagat till länsrätten och fått rätt. Alltså är det inte lagstiftningen som är problemet.

Ministern ser allvarligt på domen och menar att det är ”helt oacceptabelt att män och kvinnor behandlas olika inom sjukförsäkringen”. Hon ska träffa Försäkringskassans styrelse i nästa vecka.

– Bemötande och handläggning är en fråga som ligger högt upp på min dagordning, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Försäkringskassan har ännu inte tagit ställning till om domen kommer att överklagas eller inte.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X