Annons

Försäkringsbolagen rikare

Såväl livförsäkringsbolagens som skadeförsäkringsbolagens tillgångar steg i värde under årets första halvår. Återbäringsräntan ligger dock fortfarande på en historiskt låg nivå.

Under strecket
TT
Publicerad

Vid halvårsskiftet uppgick livförsäkringsbolagens tillgångar till 1 387 miljarder kronor, medan skadeförsäkringsbolagens tillgångar uppgick till 301 miljarder kronor. Det ger en värdeökning på 9,2 respektive 3,1 procent. Det visar Försäkringsförbundets statistik.

Den visar även att livförsäkringsbolagens genomsnittliga så kallade konsolideringsnivå steg med flera procentenheter. För privata försäkringar och premiebestämda tjänstepensioner var konsolideringsnivån vid halvårsskiftet 92 procent. Det betyder dock att tillgångarna fortfarande är mindre än åtagandena - de garanterade förpliktelserna plus återbäringsräntan.

Annons
Annons
Annons