Förra gd:n: ”Oh my god, har de plockat fram den igen?”

Arbetsförmedlingens tidigare gd Angeles Bermudez-Svankvist.
Arbetsförmedlingens tidigare gd Angeles Bermudez-Svankvist. Foto: Tomas Oneborg

IS-rekryteringar, utpressningar, få jobb. Angeles Bermudez-Svankvist fick känna på svårigheterna med många privata utförare under sin tid som generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Nu oroas hon – och andra aktiva från allianstiden – över omstöpningen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

”Hon är störtskön”. Så beskrevs Angeles Bermudez-Svankvist av dåvarande moderata arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin när hon tog över som generaldirektör 2008. Året efter fick hon alliansregeringens reform med jobbcoacher, där privata utförare skulle ge stöd till arbetssökande, i knät. I fem år blev hon kvar tills hon entledigades.

Nu har hon tankar kring den pågående stora omgörningen av Arbetsförmedlingen, som sker samtidigt som myndigheten har börjat stänga igen kontor runt om i landet.

Annons
Annons
Annons