Annons

Förr tolkades drömmar – nu tolkas gener

Psykiatriforskningen har i stället för att lösa viktiga problem övertagit psykoanalysens mystifiering av människan. I dag försöker man tolka generna, förr tolkade man drömmar, skriver överläkare Carina Hellström.

Under strecket
Publicerad

Carina Hellström

Foto: Privat

Carina Hellström

Foto: Privat
Carina Hellström
Carina Hellström Foto: Privat

**Forskning är viktigt. **Men eftersom psykiatrin har så osäkra diagnosmetoder, enbart med symtomkriterier, och när kunskapen om andra viktiga faktorer i sammanhanget är så låg inom verksamheten, så kan man aldrig påstå att två personer med samma diagnos också har samma patologiska tillstånd. Vi har, som exempel, länge haft anledning misstänkt att schizofreni inte bara är en sjukdom utan en grupp av sjukdomar, med samma symtombild enligt diagnoskriterierna, men med olika symtomutveckling, prognos och behandlingseffekt. Det händer dessutom att patienter som kommer in akut i svåra psykotiska tillstånd orsakade av droger, skrivs ut med en schizofrenidiagnos i stället. Drogerna har helt förbisetts, vilket i sig är mycket allvarligt.

Annons
Annons
Annons